måndag 9 december 2013

Tankar om tö!

Liten notering till mig själv (eller eventuella läsare som kan alla naturens lagar)

Om jag lägger 1m3 snö  i ett rum som är 5 grader varmt så smälter denna snö på x minuter.

Om jag lägger samma volym snö i ett annat rum som är 10 grader varmt - blir då smälttiden x minuter/2?

Temperaturerna är bara fiktiva - frågan är om en dubblering av grader alltid halverar tiden. Eller hur ser formeln ut? Var finns eventuella brytpunkter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar